menu

Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotosessie gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle soorten shoots.

Algemeen

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al mijn prestaties en overeenkomsten. De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

Foto’s gemaakt door Tine Storms Photography kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op haar website en sociale media en daarnaast ook gebruikt worden voor andere marketings- en publicatiedoeleinden, waaronder portfolio, advertenties, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien de klant dit niet wenst, dient hij Tine Storms Photography schriftelijk op de hoogte te brengen via mail naar tine@tinestorms.be.

In geval van slecht weer (regen, onweer) mag de fotoshoot worden verzet door de fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande shoot besloten.

Foto's

Het aantal geleverde foto's varieert naargelang de duur van de fotoshoot en andere variabelen en kan onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden. Het aantal foto's vermeld bij de tarieven is het minimum aantal foto's dat de klant ontvangt.

Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van Tine Storms Photography. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

De geselecteerde beelden worden, afhankelijk van de drukte, ten laatste twee weken na de shoot bewerkt aangeleverd via een online privé galerij waar de klant ze in hoge resolutie kan downloaden. Deze galerij blijft een beperkte tijd beschikbaar.

De foto’s worden geleverd in jpg formaat. Deze sluiten aan bij de fotografiestijl van Tine Storms Photography en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere, hieronder valt ook bijsnijden.

Betaling

Bij een boeking betaalt de klant een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van dit voorschot. Als de fotosessie wordt geannuleerd, wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking of als annulatiekost. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.
Foto’s worden pas afgeleverd als het volledige bedrag van de afgesproken prijs is betaald. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

Bestellingen van producten kunnen niet meer geannuleerd worden.

De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Deze prijzen zijn inclusief reiskosten binnen een straal van 30 km rond Pijpelheide, daarbuiten wordt er een kilometervergoeding aangerekend van 0,40 euro/km.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

Auteursrechten

Een fotosessie van Tine Storms Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf.

Bij volledige betaling koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden, dit moet echter steeds gebeuren met naamsvermelding van de fotograaf.

De foto’s mogen niet commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Tine Storms Photography.

De bons zijn een jaar geldig, maar we vragen om binnen het half jaar contact op te nemen om reeds een datum af te spreken.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

In de cadeaubon zitten verplaatsingskosten tot 30 kilometer vanaf Pijpelheide inbegrepen. Extra kilometers dienen vergoed te worden (0,40 euro/per km).

Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke of materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Tenzij er sprake is van schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen.

Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Bestellingen kunnen enkel worden gemaakt via de onlineshop gekoppeld aan jouw galerij of via mail. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

Presets

Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.

Afbeeldingen die gebruikt werden ter illustratie van de preset kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen die gebruikt werden ter illustratie zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de preset. Tine Storms Photography kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de kleuren in het voorbeeld.

De aangekochte presets worden uitgesloten van het herroepingsrecht, aangezien het hier om een digitaal product gaat.

De digitale producten verkocht op deze website mogen in geen geval gekopieerd of herverdeeld worden. Ze zijn en blijven ten allen tijde intellectueel eigendom van Tine Storms. Inbreuken op dit recht worden juridisch behandeld.


Volg me op instagram

0479 62 24 18

tine@tinestorms.be

Contact

Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle acties, data minisessies en ander fotonieuws.

Blijf op de hoogte!

© 2022 - 2024 Tine Storms Photography
Kapelaan Francklaan 2b
2221 Pijpelheide (Heist-op-den-Berg)
BTW 0665.895.201
© 2022 - 2024 Tine Storms Photography | Kapelaan Francklaan 2b, Pijpelheide (Heist-op-den-Berg) | BTW 0665.895.201 |  

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden |